Ochrona Danych Osobowych

Pomoc społeczna

Karta dużej rodziny


Witaj na stronie startowej
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie rehabilitacji ruchowej

 
Życzenia Wielkanocne PDF Drukuj Email

 
Plakat Centrum Usług PDF Drukuj Email

 
Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników! PDF Drukuj Email

 

Obraz na stronie plakat_krus_projekt.jpg

 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email

 

Znalezione obrazy dla zapytania zapytanie ofertowe

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email

Zakup artykułów eksploatacyjnych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Chęcinach

 
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników PDF Drukuj Email

Znalezione obrazy dla zapytania krus

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą.

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularzem dotyczącym informacji podawanych w przypadku poszukiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/.

Termin składania wniosków w jednostkach organizacyjnych KRUS na terenie woj. Świętokrzyskiego upływa w dniu 10.05.2019r.

 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny

2. Informacja o stanie zdrowia dziecka

3. Formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą

 
Bezpłatne porady prawne- kwiecień 2019r. PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie Lex peritia z siedzibą w Warszawie zaprasza Mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego. Pomoc Stowarzyszenia kierowana jest przede wszystkim do osób, których nie stać na pomoc profesjonalnego pełnomocnika, jednak każda zainteresowana osoba zostanie poinformowana o prawach jakie Jej przysługują, obowiązkach jakie na Niej ciążą, wynikających z obowiązujących  norm prawnych.

Bezpłatne porady prawne udzielane będą w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1, w terminach:

 

11.04.2019r., czwartek, godz. 12.00-15.00

25.04.2019r., czwartek, godz. 12.00-15.00

 
#Nowa Piątka PDF Drukuj Email